Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen Ufuk Avrupa Programı WIDERA Bilgi Paylaşımı Web Semineri 24 Mart 2023’te online olarak gerçekleşti.

WIDERA’nın amaçları arasında, Widening ülkelerinin (daha düşük AR-GE performansına sahip olan ülkeler) performansını iyileştirmek, ulusal ve diğer AB fonlarını uyum içinde kullanmak ve genel olarak bu fonları AR-GE sistemlerinde yeni ERA öncelikleri doğrultusunda düzenlenmek yer alıyor.

Gerçekleşen web seminerinde, WIDERA Ulusal irtibat Noktası Dr. Derya Dönertaş, Katılımın Genişletilmesi ve Mükemmeliyetin Yayılımı adlı sunumu ile Program hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu. Bunun yanı sıra seminerde iyi uygulama örnekleri kapsamında OPINA’ya yer verildi. OPINA Üst Düzey Temsilcisi Prof. Dr. Semih Bilgen, OPINA Projesi sunumu ile programda projenin tanıtımıyla birlikte, OPINA çalışmalarının diğer ulusal ve uluslararası ortak girişimlerle nasıl yaygınlaştırıldığı hakkında bilgi verdi.