Başlangıç Tarihi: Anons Edilecek

Otonom ve bağlantılı otomobil teknolojisinin geliştirilmesi ve test edilmesi, girişimciler, şirketler, üreticiler, araştırma altyapıları ve akreditasyon kurumları arasında geliştirilmiş teknolojilerin, bir dereceye kadar patent hakkı bildirimlerinin, işbirliğinin ve çoğunlukla sektörler arası birliklerin kullanılmasını gerektirir. Bu da, özellikle tüm paydaşların fikri mülkiyet taleplerine karşı korunması için işbirlikleri durumunda geçerlidir.

Özellikle fikri mülkiyetin korunması, farklı yaklaşımlar, misyonlar ve çalışma modları olmak üzere tüm tarafların ihtiyaçlarının dikkatli bir şekilde yönetilmesi çok önemlidir.

Teknoloji geliştirme ve test süreçleri boyunca, nihai tutarlı teknoloji/ürün elde edilene kadar, farklı türde fikri varlıklar ön planda oluşturulabilir ve elde edilebilir. Bu nedenle, paydaşları başkalarının fikri mülkiyet haklarına karşı koruyarak ortaklıklar durumunda elde edilen sonuçların uygun şekilde mülkiyete alınmasını temin etmek ve korumak üzere fikri mülkiyet niteliklerine, tesciline veya prosedürlerine sahip varlıkların gizliliğini yönetmek ve sağlamak, bileşenlerini tespit etmek ve tanımlamak çok önemlidir.

OPINA Platform Kullanıcıları ve OPINA Küme Üyelerine aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır:

 • Ortaklık geliştirme süreçlerinde, işbirliklerinde ve OPINA platformunun kullanımı süresince paydaşlardan ve kullanıcılardan fikir/buluş/teknoloji patent hakkı bildirimlerinin gizli olarak alınması ve saklanması,
 • Fikir/buluş/teknoloji patent hakkı bildirimlerinin bilimsel ve ticarileştirme potansiyelinin değerlendirilmesinde ve etkili fiyat saptama için yol haritasının hazırlanmasında koordinasyon,
 • OPINA paydaşları ve kullanıcıları için destek, danışmanlık ve koordinasyon:
  • Patent hakkı bildiriminde bulunulan fikir/buluş/teknolojinin fikri varlık bileşenlerinin (patent, ticari sır, telif hakkı, veri tabanı, teknik bilgi vb.) analizi, tespiti ve tanımlanması,
  •  Yazılımın ve yapay zeka bileşenlerinin patent koruması için uygunluğunun belirlenmesi,
  • Gizli ve ticari sır niteliğinde ticari potansiyele sahip olabilecek belirli bilgi ve verilerin tanımlanması ve belirlenmesi,
  • Her bir fikri mülkiyet bileşeni için gerekli ve ilgili korumanın belirlenmesi ve koruma için tedbirlerin alınması,
  • Arka plan fikri mülkiyet, teknoloji ortamı, Çalıştırma Özgürlüğü ile fikir/buluş/teknoloji patent hakkı bildirimi için piyasa araştırması ve analiz hizmetleri almak için koordinasyon (Fikri Mülkiyet Durum Tespiti),
  • Fikir/teknoloji/buluş patent hakkı bildirimini korumak için dünya çapında strateji belirlenmesi,
   • Koruma planı (ticari potansiyel olması durumunda)
   • Yayma planı (bilimsel potansiyel olması durumunda)
  • Dosyalama ve başvuru süreci için deneyimli Patent Avukatları (ulusal/uluslararası) ile eşleştirilmesi,
  • Ulusal ve uluslararası tescil süreçlerinin yönetimi,
  • Başvuru Sahiplerine karşı Mucitlerin Hak ve Yükümlülükleri kanunu ile kanuna uygunluğu sürdürme desteği (6769 sayılı Kanun: öğrencilerin, işverenlerin, profesörlerin işverenlere karşı hakları),
  • Lisansları, patentleri ve ticari sırları korumak için gereken şekilde filo operatörleri, araç alıcıları ve kullanıcılarla prosedürler veya anlaşmalar,
  • Diğerlerinin teknoloji lisanslarına veya açık kaynak koduna uygunluk.
 • Fikri Varlıkların Ticarileştirilmesi faaliyetlerindeki hizmetler:
  • En uygun teknoloji ticarileştirme stratejilerinin belirlenmesinde destek
   • Kurum içi geliştirme
   • Lisans verme/alma
   • Konsorsiyum veya ortaklık geliştirme
   • Devir
   • Ortak girişim
   • Start-up/spin-off şirketlerinin kurulması
  • Ağ oluşturulması/ilişkiler kurulması (Teknolojiye hazırlık düzeyine bağlı olarak)
   • Endüstri
   • Araştırma altyapıları ve yatırıcımlar
   • Ürün geliştirme için stratejik ortaklar
  • Potansiyel stratejik ortaklık ve yatırımcı sunumlarının hazırlanması için destek
  • Fikri mülkiyet haklarına duyarlı özel teknoloji ticarileştirme sözleşmeleri için hukuk firmaları ve danışmanları ile ilişkilerin kurulması:
   • Gizlilik
   • Çalışan ve Araştırmacı (işe alma ve ayrılma)
   • Materyal Aktarımı
   • Tersine olmayan mühendislik/rekabet etmeme
   • Mutabakat zaptı
   • Niyet mektubu
   • Satış/Devir
   • Lisans verme/lisans alma
   • Sözleşmeli Ar-Ge
   • Danışmanlık
   • Konsorsiyum ve Ortaklık Geliştirme
   • Ortak Girişim
   • Spin-off/Start-up Kuruluş Sözleşmeleri
  • Özel fikri mülkiyet koşullarına sahip Yazılım ve Veritabanı Sözleşmeleri
  • Teknoloji hakları konusunda dava açılması durumunda avukatlarla ilişkilerin kurulmasının sağlanması, paydaşların/kullanıcıların başkalarının fikri mülkiyet hakkı taleplerine karşı korunması ve patent ihlalini önlemek için fikri mülkiyet durum tespiti
 • Fikri Mülkiyet Alışverişi Müzakerelerinde Destek
 • Fikri Mülkiyet Kapasite Oluşturma ve Geliştirme Eğitimleri
  • Otonom ve Bağlantılı Araç Yazılımı Geliştirilmesinde Fikri Varlık Yönetimi
  • Girişimciler ve tohum aşamasındaki şirketler için İş Planlarının ve Sunumlarının Hazırlanması
  • Yazılım Teknolojisi Ticarileştirme Sözleşmeleri
  • Yapay Zeka Sistemlerinin Fikri Mülkiyetinin Korunması 
  • Otonom Araç Yazılım Teknolojileri Ortamı