Bu internet sitesinde (“Site”) sunulan hizmetler OPINA tarafından sağlanmakta olup, Site’yi ziyaret eden ziyaretçi ve kullanıcılar bu Kullanım Koşulları ile bağlı olacaktır. OPINA, Istanbul Okan Universitesi (Istanbul Okan Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Merkezi) (“OPINA”) anlamına gelmektedir.

Site’yi ziyaret eden veya kullanan her bir Kullanıcı bu Kullanım Koşulları, Kişisel Verilerin Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası ile bağlı olacaktır. Kullanıcı bu Kullanım Koşulları ile bağlı olmak istemezse, Site’yi kullanmaya son vermelidir.

OPINA, her zaman önceden haber vermeksizin Kullanım Koşullarını tekrar düzenleyebilir ya da değiştirebilir; bu değişiklikler ya da silintiler değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Bu değişikliklerden sonra Site’nin kullanıma devamı, söz konusu değişikliklerin kabulü anlamına gelecektir. OPINA, Site’nin içeriğini, veri bankası, her türlü özellik, ekipman ya da farklı bölümlerini istediği zaman değiştirebilir, askıya alabilir veya devam etmeme kararı alabilir. OPINA aynı zamanda Site’nin değişik bölümler, hizmet ve özelliklerinin kullanımı ve Kullanıcı’nın Site’nin tümüne veya bir kısmına erişimini başkaca herhangi bir ihtara gerek duymadan veya sorumluluk taşımadan kısıtlayabilir.

Site’nin kullanımı

Site, her türlü, bilgi, materyal, veri, görsel, grafik, ses ve diğer özellikler ile Kullanıcı’nın video, fotoğraf, mesaj gibi unsurları paylaşım, yükleme ya da yorum yapabileceği tartışma forumu, yorum bölümleri ya da benzer nitelikte karşılıklı etkileşim yapılacak bölümler içerebilir (“İçerik”). 

Aksi belirtilmediği sürece, OPINA, Site’deki tüm İçerik’e sahiptir ve tamamen kontrol etmektedir. Site’nin herhangi bir şekilde izinsiz kullanımı OPINA’nın veya üçüncü kişilerin telif, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer kanunları ihlal edebilir. İzinsiz kullanım cezai işlem ya da hukuki tazminat taleplerine yol açabilir. Site’deki İçerik OPINA’nın önceden yazılı izni olmadan değiştirilemez, kopya edilemez, dağıtılıp yeniden basılamaz, paylaşılıp, yüklenemez, parçalara ayrılıp başka ortamlara iletilemez. Site’deki İçerik sadece hukuki amaçlar için sunulmaktadır. 

Sorumluluk

OPINA, Site içindeki herhangi bir materyal ve yazılım, bunların işletimi veya iletimi sırasındaki performans düşüklüğü, hatası, ihmali, aksamaya uğraması, arızası, gecikmesi, virüs bulunması ya da hattın düşmesi gibi hallerden dolayı oluşacak herhangi bir zarar ya da hasardan dolayı sorumlu değildir. OPINA, Kullanıcı veya üçüncü kişilere yönelik Site’yi, Site içindeki materyalleri ya da yazılımı kullanmak ya da kullananamamaktan doğan doğrudan, dolaylı, tesadüfi ya da cezalandırıcı bir tazminat ya da zarar talebine karşı sorumlu olmayacaktır. 

Kullanıcının içeriği

Kullanıcı, Site’ye içerik sağlayarak, Site aracılığıyla OPINA’ya sağladığı tüm yorum, fikir, öneri, grafik ya da diğer bilgi ve içeriğin  (“Kullanıcı İçeriği”) kullanma hakkını ve lisansını OPINA’ya vermiştir. 

Kullanıcı aşağıda belirtilen herhangi bir materyal, yazılım ya da Kullanıcı İçeriği’ni Site’ye yüklemeyecek, paylaşmayacak ya da başka bir şekilde iletmeyecektir:

  1. Herhangi bir virüs ya da zararlı, bozucu bir madde;
  2. Kişinin/Kişilerin haklarını çiğneyecek veya ihlal edecek, taciz etme, takip etme ya da tehdit etmeye yönelik açıklama;
  3. Yanlış, yanıltıcı veya doğru olmayan içerik;
  4. Ayrımcılık, ırkçılık,ırk ya da etnik kökene yönelik saldırgan içerik, nefret söylemi, istismar, küfür ya da rahatsız edici söylemler;
  5.  Müstehcen, pornografi ya da cinsel içerikler;
  6.  Şiddet içeren ya da şiddet savunuculuğunu yapan, tehlikeli, yasadışı, saldırgan hareketler, yasadışı hareketleri işleme amacını taşıyan öneriler gibi içerikler;
  7. Telif hakkı, marka, ticari sır gibi fikri hakların sahibinin açık izni dışında kullanılması;
  8. Reklam veya tanıtım yapılması ya da yetkisiz veya önceden talep edilmemiş bir şekilde mal ve hizmet sunmaya yönelik girişimler;
  9. Başka bir gerçek kişiye ait kişisel verinin o kişinin rızası olmaksızın kullanılması. 

OPINA’nın, başkalarının fikri haklarının ya da herhangi bir hakkının ihlal edildiğine tamamen kendi takdiriyle karar vermesi üzerine, ilgili Kullanıcı Site’ye içerik sunmak ya da paylaşmaktan men edilecektir.

OPINA herhangi bir Kullanıcı İçeriğini gizli kabul etme yükümlülüğü altında olmayacak, ürün ya da tanıtım fikirleri dahil iş ile ilgili herhangi bir sorumluluk almayacak ve OPINA’nın faaliyetleri ya da İçerik ile ilgili gelecekte oluşabilecek herhangi bir benzer sonuçtan sorumlu olmayacaktır. OPINA, Kullanıcı İçeriğini, Kullanıcı ya da Kullanıcı İçeriğini gönderen kişiye herhangi bir ödeme yapmaksızın, ticari amaç da dahil olmak üzere dilediği şekilde kullanma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı, OPINA’yı bu İçerik’in kullanılması ya da yayılması dolayısıyla doğabilecek her türlü sorumluluğa karşı şimdiden ibra ve tazmin etmeyi ve gerektiğinde savunmayı kabul etmiştir.

Site’yi ziyaret eden kişilerce gönüllü olarak verilen Kişisel Veri niteliğindeki bilgiler Site’de bulunabilir ve Kişisel Verilerin Aydınlatılması Metni hükümlerine tabiidir. Kullanıcı, Site’ye sağladığı mesajın telif hakkı, yasal statüsü, güvenilirliği, özgünlüğü ve uygunluğu dahil olmak üzere her türlü İçerik’ten dolayı OPINA değil kendisinin tam sorumluluğa sahip olduğunu kabul eder. Kullanıcı, hukuka aykırı, tehdit edici, hakeratamiz, müstehcen, pornografik veya kanunu çiğneyebilecek her türlü içeriği paylaşmaktan veya Site’ye iletmekten men edilmiştir. OPINA, hakeratamiz, müstehcen, istismara yönelik, veya uygunsuz bulduğu veya telif hakkı, marka hakkı gibi fikri hakları çiğnediğine tamamen kendi takdiriyle karar vermesi üzerine,               mesajları silmeye, düzenlemeye ya da kaldırmaya yetkilidir. Kullanıcı, sözkonusu içeriğin değiştirilmesi ya da kaldırılmasına kendisinin razı olmaması dolayısıyla oluşabilecek her türlü manevi hakkından feragat eder. 

Konum

Site’deki tüm İçerik, OPINA ve hizmetleri hakkında bilgi sağlamak için sunulmuştur. OPINA, Site’yi kontrol etmekte ve yönetmekte olup, Site İçerik’inin diğer ülke/bölgelerde (lokasyon) uygun veya kullanıma hazır olacağına dair herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Eğer Site’yi, OPINA’nın bulunduğu konumdan (lokasyon) başka bir yerde kullanıyorsanız, OPINA, Site’nin diğer yerlerdeki kanunlara uygunluğundan sorumlu değildir. 

Feragat

Kullanıcı, Site’yi tamamen kendi riskiyle kullandığını açıkça beyan eder. Site’deki İçerik, teknik ya da dil bilgisi/dizgi yanlışlıkları içerebilir. Ayrıca OPINA Site’yi her zaman değiştirebilir ve iyileştirebilir. OPINA, Site’nin herhangi bir yanlışlık içermeyeceği ya da kesintisiz çalışacağı, Site’de bulunan bilgi, mamul ve hizmetlerin doğruluğu, güvenilirliği, içeriği veya Site’den alınabilecek verim ve sonuca ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

Site, şimdiki haliyle olduğu gibidir ve açık ya da zımni bir şekilde, sunulan İçeriğin yasal statüsü, geçerli kanunlara göre amacına uygun, izinli veya ayıba karşı tekeffülü olup olmadığına ilişkin herhangi bir garanti içermemektedir.

Geçerli kanunlara tabi olmak üzere, OPINA hiç bir koşulda Kullanıcı’ya karşı bedeni zarar, maddi hasar, kar kaybı, teknolojik ve cihazdan kaynaklı arıza ya da çalışmamaktan dolayı oluşabilecek doğrudan, dolaylı, tesadüfi ya da cezalandırıcı bir tazminat ya da zarar talebi ya da Site’nin kullanımı, faaliyeti ve iletimi hakkında performans düşüklüğü, hata, ihmal, aksaklık, arıza, gecikme ve silinmeye ilişkin ya da bilgisayar virüsü, iletişim sorunu, hat düşmesine ilişkin iddialar veya Site’ye yetkisiz erişim, ya da herhangi bir kayıt, içerik, teknolojinin değiştirilmesinden dolayı sorumlu olmayacaktır. OPINA ayrıca, Site’deki Kullanıcılar ya da üçüncü şahısların ister gerçekleşmiş ister iddia edilmiş olsun, hakeratamiz, saldırgan veya yasadışı herhangi bir davranışından dolayı sorumlu olmayacaktır.

OPINA, tüm pazarlanabilirlik (ticarete uygunluk), ihlal edilmemiş olma ve belirli bir amaca uygunluğa ilişkin garantileri sağlamamaktadır. OPINA, İçerik’teki fonksiyonların aksaksız ve hatasız olacağını, ayıp/arızaların giderileceğini, Site ya da sunucuların her zaman müsait olacağını, ya da virüsten veya diğer zararlı içerikten arınmış olacağını taahhüt etmez. OPINA, Site İçerik’i, kullanımı, sonucunun doğruluğu, güvenirliği, gerçekliğine ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamıştır. OPINA, Site içeriğinin güncelleceğine ilişkin bir taahhütte bulunmamaktadır. Ayrıca, Site’deki bilgiler sadece bilgi verme amacıyla bulunmakta olup, herhangi başka bir sebepten kullanıma dayanak yapılmamalıdır. OPINA, Site’deki bilgilerin kullanılması dolayısıyla elde edilebilen ya da edilemeyen herhangi bir sonuçtan dolayı sorumlu değildir. 

Reklam, tanıtım, satış ya da pazarlama materyali dahil olmak üzere, ticari amaçlarla Site’deki bilgilere veya OPINA’ya referans vermek kesinlikle yasaklanmıştır.

Fesih

OPINA, Kullanıcı Koşulları’nı Kullanıcı’ya önceden haber vermeksizin her zaman askıya alabilir ya da feshedebilir. Eğer Kullanıcı, Kullanım Koşulları’nın herhangi bir maddesini ihlal ederse OPINA, takdiri tamamen kendine ait olmak üzere Kullanıcı’nın Site’ye erişimini önceden haber vermeksizin sona erdirme hakkına sahiptir. 

Kullanıcı’nın bu Kullanım Koşulları’nı Site’den aldığı tüm materyalleri, dökümanları, kopyalarını ve yüklemeleri imha ederek feshedebilir. Fesih üzerine, Kullanıcı Site’den aldığı tüm materyalleri, dökümanları, kopyaları ve yüklemeleri imha etmek zorundadır. Kullanıcı, fesih sonrası Site’ye OPINA’nın önceden yazılı onayı olmaksızın erişemez. OPINA, Kullanıcı İçerik’i dahil olmak üzere, telif hakları ve diğer tüm haklara sahip olacaktır, ancak İçerik kullanımına ilişkin düzenlemeler ve kısıtlamalar baki kalacaktır.  

Link verilen siteler

Site, OPINA tarafından işletilmeyen veya bakımı yapılmayan internet sitelerin linkini içerebilir.  OPINA, bu sitelerin içeriğinden sorumlu değildir ve buralarda sunulan görüşler ve içindeki linkler dahil, diğer sitelerin içeriğinin doğruluğuna ilişkin herhangi bir garanti vermemektedir.  Diğer sitelere verilen linkler, OPINA’nın bu linkleri ya da orada sunulan mal ve hizmetleri onayladığı anlamına gelmez. OPINA herhangi bir linki herhangi bir zaman kaldırabilir. Link verilen sitelerdeki Kullanım Koşulları ve Kişisel Verileri Koruma Politikaları bu Site’dekinden farklı olabilir. Kullanıcı, bu link verilen sitelere erişmeye karar verirse, Kullanıcı tamamen kendi riskini alarak erişmektedir ve OPINA, Kullanıcı’nın bu diğer siteleri kullanmasından doğan kayıp ya da hasardan sorumlu olmayacaktır. 

OPINA sitesinin diğer sitelere link olarak verilmesi 

Site’yi diğer sitelere link olarak vermek için, Kullanıcı aşağıdaki koşullarla bağlı olduğunu kabul eder. OPINA tarafından açıkça kabul edildiği haller hariç olmak üzere, OPINA yetkisiz bir şekilde Site’nin başka sitelere link olarak verilmesini ya da İçerik olarak sunulmasını men etmektedir. OPINA logo görselleri sadece link vermek amacıyla ve OPINA’nın açık yazılı izni ile verilebilir. Bu izni almaya yönelik talepler veya alınan bir İznin, önceki paragrafta verilen izinden farklı olarak kullanılmasına yönelik durumlarda OPINA’ya yazılı olarak iletişim bilgileri üzerinden başvurmak gerekmektedir. 

OPINA, Kullanıcı’nın sitesindeki içerikten dolayı herhangi sorumluluğa sahip olmayacaktır. Kullanıcı, OPINA’yı Kullanıcı’nın sayfasında yer almaktan dolayı oluşabilecek her türlü dava ve talepe karşı OPINA’yı savunmayı ve tazmin etmeyi kabul eder. OPINA isim ya da logosunun kullanılmasına ilişkin açık izin verilmesi hali dışında, Kullanıcı OPINA markası ve hizmet markasını başka bir amaçla kullanamaz. OPINA, her zaman herhangi bir başka gerekçe göstermeksizin tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, OPINA isminin ve Kullanıcı’nın link vermesine ilişkin iznini geri çekebilir Bu takdirde, talep edilmesi üzerine, Kullanıcı Site’ye ilişkin tüm linkleri derhal kaldıracak ve OPINA ismini link amacıyla kullanmayı sona erdirecektir. Bu andan sonra, Site’ye ilişkin verilecek tüm yeni linkler OPINA’nın açık yazılı rızasını  içerecektir. OPINA, bu linklere ilişkin koşulları her zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. 

Diğer hususlar

Bu Kullanım Koşulları, taraflar arasındaki tüm koşulları içermektedir ve konuya ilişkin önceki tüm yazılı ve sözlü sözleşmelerin yerine geçer. Bu Kullanım Koşulları Türk hukukuna tabi olacak ve öyle yorumlanacaktır. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir bölümü hukuka aykırı, geçersiz ya da uygulanamaz bulunursa, bu bölüm ayrı kabul edilecek ve diğer koşulların geçerliliği ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Site’nin hukuka aykırı kullanımı yetkili makamlara bildirilecektir.

Bu Kullanım Koşulları Mart 2021’de oluşturulmuştur.