OPINA paydaşları, OPINA topluluğunda kritik ve aktif bir rol oynamaktadır. OPINA’da, dikeyden yatay stratejik ilişkilere kadar  AV endüstrisi bir ekosistem olarak bir araya gelmiştir ve tek bir ekip olarak birlikte çalışmaktadır.

Her bir endüstri ve OPINA kilit paydaşı, AV endüstrisinin başarısını desteklemekle kalmamakta, aynı zamanda fikirlerini ve buluşlarını ileriye taşıyacak kaynakları sağlamak için yerel veya uluslararası düzeyde her üye kullanıcı ve şirketle doğrudan ilişki kurmaktadır.

İnovasyonun, fikirlerin ve otonom otomasyonun geleceğinin siz üyelerimizle birlikte doğduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, güvenli otonomiyi gerçeğe dönüştürürken, sizi desteklemek, sizinle bağlantı kurmak ve sizinle ortak olmak için bir sektör olarak buradayız.

OPINA Paydaşları

 • Yerel ve uluslararası düzeyde OPINA kullanıcıları
 • OEM’ler (Orijinal Ekipman Üreticileri)
 • Otomotiv Tedarikçileri
 • Sektörel STK’lar
 • Üniversiteler
 • Projenin Ortak Kuruluşları
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları/Belediyeler
 • Kalkınma Ajansları
 • TÜBİTAK, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
 • KOSGEB, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 • Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı