Dr. Faruk Cengiz Tekindağ

Dr. Faruk Cengiz Tekindağ, WYG Türkiye Genel Müdürü olarak OPINA’ya katılmıştır. Özellikle AB destekli projeler ile ulusal ve uluslararası düzeyde finansal raporlama standartları olmak üzere kalkınma bankacılığı sektörü, proje finansmanı, proje yönetimi ve PCM metodolojilerinde 35 yıllık mesleki deneyimi ile ekibe katkılarını sunmaktadır. Ayrıca teknik destek ve işbirliği programı geliştirme ve uygulama, yatırım projelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi, fizibilite çalışmaları, firma değerlendirmesi, finansal projeksiyon, tahmin modelleri (250’den fazla proje değerlendirme raporu ve fizibilite raporunun hazırlanmasında görev almıştır), finansal analiz teknikler, AB ve diğer uluslararası kuruluşlarda (WB, EIB, IDB, ADB, BM) proje hazırlama, değerlendirme, hibe programları, satın alma kuralları, izleme sistemlerinin kurulması ve bütçe planlaması ve uygulanması konularında kapsamlı deneyimi bulunmaktadır. Faruk Tekindağ, bağışçı kuruluşlar, uluslararası finans kurumları (Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Etiyopya Kalkınma Bankası, Asya Pasifik Ülkeleri Kalkınma Bankaları Birliği-ADFIAP, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi-İSEDAK, Uluslararası Türk İşbirliği Ajansı) ve ayrıca Türkiye’deki bölgesel kalkınma ajansları, icracı bakanlıklar, yerel ticari bankalar, ticaret ve sanayi odaları ile sivil toplum örgütlerinde çalışmıştır. Proje değerlendirme, finansal projeksiyon ve tahmin ile finansal analiz modellerinin yanı sıra AB PCM yaklaşımlarında Baş Eğitmen ve Danışman olarak etkili deneyimi mevcuttur ve hem ulusal hem de uluslararası olarak 2500’den fazla kişiye eğitim vermiştir. Faruk Tekindağ, Maastricht İşletme Okulu tarafından onaylanan Yöneticiler için Mali Yönetim Programı’nı tamamlamıştır. Ekonomi alanında lisans ve Muhasebe ve Finans alanında yüksek lisans derecelerini Gazi Üniversitesi’nde, Muhasebe alanında doktora derecesini ise Anadolu Üniversitesi’nde almıştır.

Didem Şirin

Didem Şirin OPINA Projesinde proje yöneticisi olarak görev almaktadır. Hacettepe Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık ve Anadolu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümlerinden mezun olan Didem Şirin, 2017 yılından bu yana proje yönetimi alanında deneyime sahiptir. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 10’dan fazla projede hem proje yönetimi alanında hem de etkinlik koordinatörlüğü uzmanı olarak görev almıştır.

İdil Ece Çınarlı

İdil Ece Çınarlı, OPINA Projesinde Proje Asistanı olarak görev almaktadır. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları bölümünde tamamlamıştır. 2021 yılından bu yana sivil toplum örgütü de dahil olmak üzere Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projelerde proje yönetimi alanında çalışmaktadır.

Başak Aydoğdu

Başak Aydoğdu OPINA Projesi’nde Proje Asistanı olarak görev yapmaktadır. Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden lisans derecesine sahiptir. Halen İstanbul Okan Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Psikoloji alanındaki çalışmalarının yanı sıra Özyeğin Üniversitesi akademisyenleri tarafından yürütülen TÜBİTAK projesi kapsamında Sosyal Bilimler alanında Proje Asistanı olarak da deneyim sahibidir. 2023 yılından bu yana Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, sivil toplum kuruluşlarının da dahil olduğu projelerde proje yönetimi alanında çalışmaktadır.