Dr. Faruk Cengiz Tekindağ

Dr. Faruk Cengiz Tekindağ, WYG Türkiye Genel Müdürü olarak OPINA’ya katılmıştır. Özellikle AB destekli projeler ile ulusal ve uluslararası düzeyde finansal raporlama standartları olmak üzere kalkınma bankacılığı sektörü, proje finansmanı, proje yönetimi ve PCM metodolojilerinde 35 yıllık mesleki deneyimi ile ekibe katkılarını sunmaktadır. Ayrıca teknik destek ve işbirliği programı geliştirme ve uygulama, yatırım projelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi, fizibilite çalışmaları, firma değerlendirmesi, finansal projeksiyon, tahmin modelleri (250’den fazla proje değerlendirme raporu ve fizibilite raporunun hazırlanmasında görev almıştır), finansal analiz teknikler, AB ve diğer uluslararası kuruluşlarda (WB, EIB, IDB, ADB, BM) proje hazırlama, değerlendirme, hibe programları, satın alma kuralları, izleme sistemlerinin kurulması ve bütçe planlaması ve uygulanması konularında kapsamlı deneyimi bulunmaktadır. Faruk Tekindağ, bağışçı kuruluşlar, uluslararası finans kurumları (Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Etiyopya Kalkınma Bankası, Asya Pasifik Ülkeleri Kalkınma Bankaları Birliği-ADFIAP, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi-İSEDAK, Uluslararası Türk İşbirliği Ajansı) ve ayrıca Türkiye’deki bölgesel kalkınma ajansları, icracı bakanlıklar, yerel ticari bankalar, ticaret ve sanayi odaları ile sivil toplum örgütlerinde çalışmıştır. Proje değerlendirme, finansal projeksiyon ve tahmin ile finansal analiz modellerinin yanı sıra AB PCM yaklaşımlarında Baş Eğitmen ve Danışman olarak etkili deneyimi mevcuttur ve hem ulusal hem de uluslararası olarak 2500’den fazla kişiye eğitim vermiştir. Faruk Tekindağ, Maastricht İşletme Okulu tarafından onaylanan Yöneticiler için Mali Yönetim Programı’nı tamamlamıştır. Ekonomi alanında lisans ve Muhasebe ve Finans alanında yüksek lisans derecelerini Gazi Üniversitesi’nde, Muhasebe alanında doktora derecesini ise Anadolu Üniversitesi’nde almıştır.

Didem Şirin

Didem Şirin OPINA Projesinde proje yöneticisi olarak görev almaktadır. Hacettepe Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık ve Anadolu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümlerinden mezun olan Didem Şirin, 2017 yılından bu yana proje yönetimi alanında deneyime sahiptir. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 10’dan fazla projede hem proje yönetimi alanında hem de etkinlik koordinatörlüğü uzmanı olarak görev almıştır.

Aylin Arslan

Aylin Arslan, Global Fortune 100 ve Fortune 500 Türk şirketlerinde çalışmalarıyla edindiği 16 yıllık yönetim, stratejik planlama, insan kaynakları ve örgütsel psikoloji deneyimi ile OPINA’ya WYG Türkiye bünyesinde Proje Sorumlusu olarak katılmıştır ve kendisi bir İşletme Psikoloğudur. ING Bank, Uyar Holding, Dizel Turbo, Profil International, Siemens, Johnson and Johnson şirketlerindeki görevlerinde çalışmış olduğu bankacılık, pazarlama, satış, yönetici araştırması ve kurumsal iletişim sektörlerinden ekibe sektörler arası içgörü sağlamaktadır. Aylin Arslan, Uluslararası İşletme ve İspanyolca bölümü lisans eğitimini Auburn Üniversitesi’nde 2002 yılında tamamlamıştır. 2020 yılında Liverpool Üniversitesi Organizasyonel ve İşletme Psikolojisi bölümünden yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştur ve psikoloji, insan kaynakları yönetimi, liderlik geliştirme, arabuluculuk ve müzakere stratejileri alanlarında birçok eğitim programını tamamlamıştır. Aynı zamanda sertifikalı bir Global Arabulucu ve Müzakerecidir.

Öykü Şendur

Öykü Şendur, uluslararası sosyoekonomik kalkınma projesindeki deneyimi ile OPINA’ya WYG Türkiye bünyesinde Proje Asistanı olarak katılmıştır. 2018 ve 2019 yıllarında sırasıyla Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve İktisadi Kalkınma Vakfı’nda staj yapmıştır. Ayrıca 2019’da Türkiye’de Omurilik Felçlileri Derneği’nde ve Norveç’te cinsiyet eşitliği Erasmus+ projesi “He and She, Different but Equal” üzerinde çalışmıştır. Öykü Şendur, Prag Charles Üniversitesi’nde Erasmus programını tamamladıktan sonra 2020 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur. Halihazırda Marmara Üniversitesi’nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yapmaktadır.