Başlangıç Tarihi: Ocak 2022 (Eğitim), Haziran 2023 (Test Aşaması)

AV ve ADAS sistemleri, ulaşımı daha güvenli ve verimli hale getirerek, yaşamlarımızı dönüştürür. Güvenli otonom sürüş sistemlerinin kullanılması, şirketlerin, halkın güvenini kazanması açısından önemli bir standart ve şirketler piyasaya girmeye hazırlanırken sistem testi ve sertifikasyonuna aktif uyum sağlamakla yükümlüdür.

Özellikle topluluğumuzun piyasaya hazır olduğunu gösterme konusunda, düzenleyici ilişkilerin ve ticarileştirme için uygunluğun önemine ilişkin bu geniş bakış açısı ile OPINA, platformda geliştirilen yazılımlar için hem ön sertifikasyon hem de sertifikasyon hizmetleri sunar.  

Ayrıca, kilit ekip üyelerinin ve paydaşların sertifika alabileceği uygunluk ve düzenleyici eğitim programları da OPINA tarafından sağlanmaktadır.

OPINA Yazılım Sertifikasyonu

Değerlendirme, yazılım bileşenlerinin tasarımının değerlendirilmesi, uygulamanın geliştirilmesi ve tüm test sonuçlarının incelenmesiyle yürütülür.

OPINA, aşağıda bahsi geçen uluslararası endüstri standartlarına uygundur:

 • Otomotiv Fonksiyonel Güvenlik ISO 26262
 • Otomotiv Siber Güvenliği
 • MISRA
 • AUTOSAR 

Ön Sertifikasyon Hizmetleri

OPINA’da, girişimlerin ön sertifikasyonla aktif ve erken uyum programları oluşturmasına yardımcı oluyoruz.

Ön sertifikasyon hizmetleri aşağıdakileri içerir:

 • Seçilen homologasyon süreçleri için homologasyon kriterlerinin tanımlanması.
 • Güvenilir test ve ön sertifikasyon programlarının kurulması.
  • Ön sertifikasyon hizmeti yoluyla OPINA kullanıcılarına rehberlik edecek belirlenmiş güvenlik personeli ile birlikte çalışılması.   
  • Güvenliğin farklı boyutları ile ilgili prosedürlerin ve yaklaşımların oluşturulması, test ve işletim verilerinin paylaşılması.
 • Sürdürülebilir test ve ön sertifikasyon hizmetlerinin kurulması:
  • Güvenli yaşam yönetim planları.
  • Paydaşlarla etkileşim.
  • En son standartlar ve en iyi uygulamalarla uyumluluk.
 • Riskleri azaltmak ve kontrol etmek için sağlam güvenlik önlemlerinin uygulanması
 • Fonksiyonel güvenlik ve tehdit değerlendirme planının geliştirilmesi.
  • ISO 26262, ISO 21448 SOTIF ve Siber Güvenlik standartları, otonom araç testi sırasında riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için gereksinimlere ve süreçlere yönelik olarak kullanılacaktır.
  • Risk yönetimi prosedürlerinin oluşturulması:
   • ISO26262 tarafından tanımlanan Otomotiv Güvenliği Bütünlük Seviyesi (ASIL), SMP’deki tüm tanımlanmış güvenlik senaryoları için belirlenecektir.
   • Olasılık Analizi, Potansiyel Etkinin Analizi ve Kontrol Edilebilirlik Analizi çalışmaları dahil edilecektir.
  • Performans değerlendirmesi ve güvenlik eksiklikleri için hangi düzenleyici eylemlerin gerekli olduğunu belirten bir onay veya başarısızlık belgesi hazırlamak için bir denetim programının oluşturulması.