OPINA Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) II bütçesi Konu 2: Bilim, Teknoloji ve Yenilik (BTY) Etkinliği, Konu 2.1: Araştırma ve Geliştirme maddesi altında finanse edilmekte; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında uygulanmakta, İstanbul Okan Üniversitesi bünyesindeki Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama Araştırma Merkezi (UTAS) tarafından yürütülmektedir.

OPINA Projesi’nin Hedefi

Start-Up’lar, KOBİ’ler, üniversiteler ve endüstri için, yenilikçilerin genel bilgi birikim düzeyini ve rekabet gücünü arttırarak bölgenin ve Avrupa Birliği’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasını destekleyecek yüksek teknoloji ve yeni katma değerli teknolojiler ile ürünlerin geliştirilmesinin teşvik edilebileceği bir bilim, teknoloji ve inovasyon ekosisteminin oluşturulmasıdır.

OPINA Projesi’nin Operasyonel Amacı

Projenin operasyonel amacı, Yenilikçi Otonom ve İletişim Kuran Araç Teknolojisi Geliştirme ve Kümelenme Merkezi’nin işlevselliğini arttırarak bir endüstri-üniversite-KOBİ inovasyon ve işbirliği ekosistemi oluşturmaktır. Bu işbirlikçi ortam; OPINA üyelerinin küresel pazar rekabet gücünü arttırmak, yeni şirket ve startup’ların oluşumuna katkıda bulunmak için kaynaklar, destek ve ilgili ekipmanları sağlayacaktır.

Sözleşme Makamı: Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı– DoEUFP (Avrupa Birliği Dış İlişkiler Müdürlüğü, AB Mali Programlar Başkanlığı)

NF (Nihai Faydalanıcı): İstanbul Okan Üniversitesi

 •  Prof. Dr. Semih Bilgen, OPINA İstanbul Okan Üniversitesi Üst Düzey Temsilcisi (SRER); Mühendislik Fakültesi Dekanı, İstanbul Okan Üniversitesi.
 •  Prof. Dr. Orhan B. Alankuş, OPINA Operasyon Koordinasyon Birimi Direktörü (OCUD); Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, İstanbul Okan Üniversitesi.
 •  Prof. Dr. R. Nejat Tuncay, OPINA İstanbul Okan Üniversitesi Teknik Yardım Bileşeni Sorumlusu; Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi, Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama Araştırma Merkez (UTAS) Direktörü.
 •  Prof. Dr. B. Tevfik Akgün, OPINA İstanbul Okan Üniversitesi Altyapı Tedarik Bileşeni Sorumlusu; Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı.
 • Doç. Dr. Ömer Cihan Kıvanç, OPINA İstanbul Okan Üniversitesi Elektrikli ve Otonom Araçlar Uzmanı; Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı.
 •  Dr. Sina Alp, İstanbul Okan Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi, yapay zeka ve makine öğrenmesi uzmanı.

Yüklenici: WYG International

Proje Uygulama Süresi: 01/06/2020 -31/05/2023

Proje Ortakları:

 • MARKA (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı)
 • TAYSAD (Türkiye Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği)
 • TESİD (Türk Elektronik Sanayicileri Derneği)
 • YASAD (Yazılım Sanayicileri Derneği)

Projenin Hedef Grupları:

Proje, akıllı ve iletişim kuran araçlar alanında aktif rol oynayan, endüstri ve sektör oyuncularını hedeflemektedir:

 • Bağımsız Araştırmacılar, Yazılım Geliştiriciler ve Bilim İnsanları
 • Küçük Büyüklükteki (mikro) İşletmeler
 • Orta Büyüklükteki Şirketler
 • Start-up’lar
 • Ar-Ge Şirketleri
 • Sözleşmeli Araştırma Kuruluşları
 • OEM’ler (Orijinal Ekipman Üreticileri)
 • Otomotiv Tedarikçileri
 • Elektronik Üreticileri
 • Üniversiteler ve Akademik Araştırma Laboratuvarları
 • Sektörel Sivil Toplum Kuruluşları
 • Akıllı, Bağlantılı ve Temiz Mobilite ile, Bağlantılı ve Otonom Elektrikli Araçlarla Ortak Girişimler