İstanbul Okan Üniversitesi, Türkiye’de akıllı ve bağlantılı araçlar araştırma grubunu kuran ilk üniversite olmuş ve o tarihten bu yana ülkenin ilk otonom aracı OKANOM’a öncülük etmiştir.

Üniversite, 2009 yılında 12 araştırma merkezinden biri olan Ulaşım Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (UTAS) hizmete açmış ve o tarihten bu yana Avrupa Birliği ve TUBİTAK’tan (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) birçok hibe almaya hak kazanmıştır.

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından desteklenen UTAS; teknolojik gelişmeleri ticarileştirmek amacıyla birçok ulusal ve uluslararası stratejik ortaklık yürüterek, akıllı araçlar, insansız araçlar, robotlar, robot grupları, ileri otomotiv teknolojileri, elektrikli ulaşım teknolojileri, ITS, akıllı enerji ve akü yönetim sistemleri alanlarında araştırmalar yürütmektedir.

UTAS, EGVIA (Avrupa Yeşil Araçlar Girişimi Birliği), ASAM (Otomasyon ve Ölçüm Sistemleri Standartları Birliği), AUTOSAR (Otomotiv Açık Sistem Mimarisi) üyesidir ve Türkiye’den ERTICO-ITS’in (Avrupa Akıllı Ulaşım Sistemleri) tek akademik üyesidir. Ayrıca UTAS, ITS-Turkey’in (Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri) kurucu üyelerinden biridir.

UTAS, 2011 yılının Haziran ve Aralık aylarında, Türkiye’nin Stratejik Planını hazırlamak üzere Ulaştırma Bakanlığı ile ilk iki çalıştayını düzenledi ve o tarihten bu yana iki yılda bir uluslararası çalıştaylar düzenlemeye devam etmekte.

2014 ve 2015’te TESID (Türkiye Elektronik Sanayi Derneği) ve YASAD (Yazılım Sanayicileri Derneği) ortaklığında ve İSTKA (İstanbul Kalkınma Ajansı) desteğiyle UTAS iki küme kurmuştur:

 • 2014 yılında kurulan E-HIKE (Yenilikçi ve Sürdürülebilir Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojisi Geliştirme ve Kümelenme Merkezi) ve
 • 2015 yılında İSTKA tarafından finanse edilen E-HIKE Link (Yenilikçi Akıllı ve Bağlantılı Araçlar Teknoloji Geliştirme ve Kümelenme Merkezi).

UTAS, E-HIKE ve E-HIKE Link üyeleriyle birçok ortak Avrupa Birliği projesi ve ulusal Ar-Ge projesi düzenlemektedir. Bazı mevcut projeler aşağıdaki gibidir:

 • Akıllı Kamyonlarda Kestirimci Güç Aktarma Organları Kontrolü ve Kalibrasyonu ile En İyi Yakıt Tüketimi
 • Akıllı Akü Yönetim Sistemi, TÜBITAK 1003
 • İleri Otonom Araç Projesi, TEYDEB 1505
 • Akıllı Yenileme Enerji Yönetim Sistemi, TEYDEB 1505
 • MODALES Projesi, HORIZON 2020
 • Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu Projesi (OPINA), AB IPA II Fonu
 • Bağlantılı, Otonom ve Elektrikli Araç Teknolojileri ve Hizmetleri İnovasyon Merkezi (CAEVS-INNOHUB), AB IPA II Fonu (Faz I)
 • Akıllı Ulaşım Endeksi Geliştirme, ITS-Türkiye
 • Elektrikli Araçlar için Akıllı Enerji Yönetim Sistemi (Doktora Projesi)
 • Kent çevresi, kırsal veya şehir içi hareketlilik için yenilikçi kavramların çoğaltılması (reciprocity), (HORIZON 2020)

2018 ve 2019’da TTIS-E-HIKE-E-HIKE Link çalıştaylarında, CCAM sektörünün ihtiyaç, sorunlar ve çözümlerini değerlendirmek ayrıca teknoloji yol haritası ve Bağlantılı, Otonom, Elektrikli Araç Teknolojileri ve Hizmetleri Strateji Planı’nı geliştirmek için çalışmalar yapılmıştır.Bu çalışmalar CAEVS-INNOHUB ve OPINA’nın gelişmesiyle sonuçlanmıştır.

Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu Projesi, kısa adıyla “OPINA” ise 2020 yılında; Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında uygulanmakta, İstanbul Okan Üniversitesi bünyesindeki Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama Araştırma Merkezi (UTAS) tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda, E-Hike ve E-Hike Link kümelerinin OPINA kümelenmesi altında birleştirilerek verilen hizmetlerin önemli ölçüde geliştirilmesi planlanmaktadır.

OPINA’nın amacı Avrupa’nın önde gelen CCAM Mükemmellik Merkezlerinden biri olmaktır.