OPINA’nın ilk çalıştayı 4 Aralık 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Otomotiv endüstrisi, Ar-Ge kuruluşları, orijinal ekipman üreticileri ve çeşitli derneklerden temsilciler ve paydaşlar, çalıştaya katılım sağladı.

Gerçekleşen çalıştayda, OPINA Projesi ve Platformu ile bugüne kadar ulaşılan aşamalar ve elde edilen sonuçlar proje paydaşlarıyla paylaşıldı ve paydaşların proje ile ilgili görüşleri ele alındı.

OPINA Ağ Kurma ve İhtiyaçlar çalıştayı OPINA Projesi temsilcilerinin açılış konuşmaları ile başladı, ulusal ve uluslararası konuşmacıların sunumları ile devam etti. Sunumlarda; İşbirlikçi, Bağlantılı ve Otonom Mobilite (CCAM) stratejik araştırma ve inovasyon çalışmaları, Türkiye, bağlantılı ve otonom araç teknolojisi yol haritası, başarılı kümeler oluşturma ve farklı Avrupa kümeleri çalışmalarından öğrenilen dersler gibi önemli konular ele alındı.

Çalıştayın öğleden sonra gerçekleşen oturumları, katılımcıların  deneyimlerine göre tercih ettikleri gruplara bölünmesiyle, Kümelenme ve Portal ihtiyaçları ve OPINA Platform Mimarisi ve İhtiyaçları üzerine, iki farklı konuda ve iki farklı paralel oturum kapsamında gerçekleşti.

Çalıştay, oturum moderatörlerinin günün ilerlemelerini özetleyen sunumları ile sona erdi. OPINA kapsamında, yılda en az iki çalıştay düzenlenmesi planlanmakta.