Geleneksel “TESİD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Ödülleri” 21’inci dönem başvuru süreci başladı.
TESİD ödüllerine; Büyük Firma, KOBİ, Girişimci (Startup) Firma ve Doktora Tezi kategorilerinde başvurabilirsiniz.
Firmalar için “Yenilikçi ve Yaratıcı Ürün” ile “Ürün Geliştirme ve Ticarileştirilme” ölçütlerinde, Doktora Tezleri için de “Üniversite-Sanayi İş Birliğinde En Başarılı Bilimsel Uygulama” ölçütlerinde değerlendirilerek verilecek ödüller ile Elektronik sektöründeki yeni gelişmelerin duyurulması ve farkındalıkların artırılması mümkün olacak.
Bu dönem ile birlikte ödül başvurularının TESİD web sayfasından, basitleştirilmiş güncel kılavuz ile, elektronik (on-line) yapılması mümkün.
Elektronik Sanayi ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren tüm kuruluşlar ve Doktora Tezi çalışmaları ödül yarışmasına davetlisiniz! Son başvuru tarihi 15 Mart 2023.

Başvuru İçin:

https://odul.tesid.org.tr/ords/f?p=157:1